POLÍTICA DE PRIVACITAT

- RESPONSABLE

Iq2 informàtica SL
CIF: B57222879
Dir. Postal: Pz des Cos, 14 1b - 07500 - Manacor
E-Mail: info@iq2.es

Dades de contacte de l'delegat en protecció de dades: No es disposa de Delegat.

- FINALITATS

Tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar la relació contractual que ens uneix, gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licita, facilitar als interessats ofertes dels nostres serveis i / o productes del seu interès.

- CONSERVACIÓ

Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació el servei ofert així com per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar d'aquest i de qualsevol altra exigència legal.

- DECISIONS

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L'empresa NO comunicarà les seves dades a cap tercer, llevat que s'informi d'això expressament..

- LEGITIMACIÓ

Legitimació per execució d'un contracte:

A causa de que el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte mercantil, en el qual vostè és part, es fa constar que el tipus de contracte de què es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual.

Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure l'esmentat contracte, s'informa a l'interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació de el servei sol·licitat.

- DESTINATARIS

1- Durant el període de durada del tractament, IQ2 informàtica, no realitzarà cap cessió de forma generalitzada, llevat obligació legal, ni tampoc cap transferència.

2- Opcionalment es realitzaran transferències temporals a les empreses associades si per al compliment dels serveis contractuals així ho requereixin i que estan indicades en el seu contracte mercantil o la relació precontractual.

- DRETS

L'interessat pot exercir els següents drets:
  • Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se a el tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l'Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, l'entitat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a això podrà dirigir un escrit a IQ2 informàtica SL - Pl des Cos, 14 1b - 07500 - Manacor - Balears, també pot enviar un correu electrònic a: info@iq2.es

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que preveu l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic de l'entitat, indicant en l'assumpte "No enviar correus".

- PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que tractem en IQ2 informàtica SL procedeixen directament de vostè.

Les categories de dades que es tracten són:
  • Dades fiscals
  • Adreces postals o electròniques
  • Informació comercial